【Emily Online】港大民调公布「十大立法会议员评分」 田北辰第
作者:dede58来源:dede58.com时间:2019-05-23

香港大学民意研究计划噚日(25日)公布「十大立法会议员评分」,喺月初退出新民党嘅田北辰,成为十大议员嘅榜首,有56.1分;排第二同第三位分别係朱凯廸和民主党涂谨申,前者有52.5分,后者有51.8分。

港大民研喺4月以电话随机抽样方式,进行有关民调。要跻身「十大议员」嘅先决条件,係巿民嘅熟悉程度,然后再按支持度排名,所以「十大」以外嘅议员,可能有好高或者好低嘅支持度,只係熟悉程度唔够,所以不在榜内。

市民对香港众志罗冠聪嘅熟悉程度,无3个月前咁高,所以阿聪跌出「十大议员」,由田北辰取而代之。田北辰係继去年10月后,再次晋身十大。

新民党叶刘淑仪、毛孟静、公民党陈淑庄,以及民建联李慧琼分别排第四至第七位,各人得分係48.5、47.9、46.6同44.5分。排第八至第十位嘅议员有民建联蒋丽芸、刘小丽同社民连梁国雄,佢哋分别有38.2、37.4及36.5分。

相关字词﹕emilyonline 编辑推介 立法会 民意 港大 田北辰 新民党